สายโคแอคเชียลเคเบิ้ลสำหรับ โทรคมนาม

Pre-Order

สาย RG โคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐานอเมริกา ตัวนำแกนกลางผลิตโดยใช้ ทองแดงแกนฝอยตีเกลียว ซึงเหมาะกับการใช้เป็นสาย Jumper ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการติดตั้งในลิฟท์ ซึ่งมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา

Pre-Order

สายโคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐาน JIS D สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง ระบบส่งสัญญาณวิทยุที่่ต้องการการลดทอนสัญญาณต่ำ

Pre-Order

สายโคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐาน JIS C สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง ระบบสื่อสารต่างๆ และ ระบบทีวี

Pre-Order

สาย RG โคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐานอเมริกา สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง การส่งสัญญาณคลืนวิทยุ ระบบเคเบิ้ลทีวี ระบบทีวีดาวเทียม ระบบวีดีโอ และอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com