สายสำหรับระบบควมคุม/ป้องกันภัย/อัคคีภัย

Pre-Order

ใช้ทั่วไปในระบบควบคุม ระบบติดตาม ระบบเก็บข้อมูล ระบบเสียง และระบบอินเตอร์คอม

Pre-Order

ใช้สำหรับระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์กันเตือนภัย กันขโมย.

Pre-Order

ใช้สำหรับระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์กันเตือนภัย กันขโมย.

Pre-Order

ใช้สำหรับระบบควบคุมเพลิงไหม้

Pre-Order

ใช้สำหรับระบบควบคุมเพลิงไหม้

Pre-Order

- ใช้สำหรับระบบเสียง - ใช้สำหรับระบบควบคุมการสั่งการอุปกรณ์ - ใช้สำหรับระบบควบคุมและเก็บข้อมูล

Pre-Order

ใช้สำหรับระบบการควบคุมการเข้าออกไม่ว่าจะเป็นทางเข้า ประตู ทั้งในอาคารทั่วไปและในที่อยู่อาศัย

Powered by MakeWebEasy.com