Pre-Order

สาย RG โคแอคเชียลเคเบิ้ล

คุณสมบัติสินค้า:

สาย RG โคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐานอเมริกา สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง การส่งสัญญาณคลืนวิทยุ ระบบเคเบิ้ลทีวี ระบบทีวีดาวเทียม ระบบวีดีโอ และอื่นๆ

Share

Powered by MakeWebEasy.com