Pre-Order

สาย JIS C โคแอคเชียลเคเบิ้ล

คุณสมบัติสินค้า:

สายโคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐาน JIS C สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง ระบบสื่อสารต่างๆ และ ระบบทีวี

Share

Powered by MakeWebEasy.com