Pre-Order

สาย JIS D โคแอคเชียลเคเบิ้ล

คุณสมบัติสินค้า:

สายโคแอคเชียลเคเบิ้ลกลุ่มนี้ผลิตตามมาตรฐาน JIS D สายกลุ่มนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบการใช้งานซึ่งรวมไปถึง ระบบส่งสัญญาณวิทยุที่่ต้องการการลดทอนสัญญาณต่ำ

Share

Powered by MakeWebEasy.com